Търговски център Сима – София
October 17, 2017
Хотел Интернационал
October 16, 2017

Ресторанти Happy Bar&Grill

Ресторант Happy Bar&Grill - Севастопол, Варна


Инвеститор: "Феста Холдинг" АД

Проектирано:

- Пожароизвестителна инсталация

Изпълнено:

- Електроинсталация

- СКС

- Видеонаблюдение

- Пожароизвестителна инсталация

Ресторант Happy Bar&Grill - Ян Палах, Варна


Инвеститор: "Феста Холдинг" АД

Изпълнено:

- Електроинсталация

- СКС

- BMS - система за управление на осветлението

Ресторант Happy Bar&Grill - Морска гара, Варна


Инвеститор: "Феста Холдинг" АД

Изпълнено:

- Електроинсталация кухня