Офис сграда – Интерком Груп
September 21, 2017

Медицински университет - факултет по фармация

Инвеститор: Медицински университет - Варна


Изпълнено:

- Електроинсталация

- СКС

- BMS - система за управление на осветлението

- пожароизвестяване