Булмак 2005
November 23, 2017
Суис-Белхотел Димят
November 22, 2017

Биокомпост - с. Караманово

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Инвеститор: БИОКОМПОСТ БГ ООД


Проектирани:

- Технология (инсталация за биокомпостиране)

- Електроинсталация

- СКС

Изпълнено:

- Електроинсталация

- СКС

- Видеонаблюдение